Magic of Motown besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter te allen tijde voorkomen. Magic of Motown, Benul dB en/of alle (in)direct aan haar gelieerde ondernemingen zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, noch voor problemen (in)direct veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via alle uitingen, die met deze website te maken hebben. Daarnaast kunnen Magic of Motown en/of Benul dB geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele technische storingen, die voortvloeien uit en/of het gevolg zijn van het gebruik van deze website.

De enige officiŽle Motown-show werkt met originele muziekbanden van Motown.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Benul dB is het niet toegestaan om informatie, beeldmateriaal, logo's, foto's, nieuwsberichten en/of andere berichtgevingen, die verstrekt worden via deze website, al dan niet gewijzigd en/of aangepast, te verveelvoudigen, dan wel op andere wijze openbaar te maken.